EU REACH Directive & Material Safety Data Sheets (MSDS)

REACH is een EU-verordening inzake chemische stoffen en het veilige gebruik ervan (EG 1907/2006). Het gaat over de registratie, evaluatie, autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen. De verordening trad in werking op 1 juni 2007. Het doel van REACH is om ervoor te zorgen dat chemicaliën, gedurende hun volledige levenscyclus, worden beheerd op een manier dat er geen significante risico’s voor mens en milieu optreden. REACH is ontworpen om de mogelijke gevaren en risico’s voor mens en milieu van de productie, de invoer en het gebruik van chemicaliën te beheren.

Mimaki is zich bewust van de verantwoordelijkheid om te voldoen aan de
REACH-regelgeving

Als onderdeel van deze richtlijn biedt Mimaki Europe Material Safety Data Sheets (MSDS) voor haar producten die chemische bestanddelen bevatten. De MSDS sheets bevatten informatie over het veilig hanteren, het vervoer, de opslag en eerste hulp van producten met chemische bestanddelen. Deze MSDS sheets worden op een regelmatige basis bijgewerkt.

Voor eindbebruikers

Neem contact op met uw lokale geautoriseerde Mimakidealer, welke u kan voorzien van de benodigde MSDS sheets in uw eigen taal.

For dealers & distributors

To access our MSDS sheets, you will now be required to download an FTP client application such as FileZilla Client.

Host: ftp.mimakieurope.com [188.200.160.30]

Port: TCP/21, TCP/25000-29999 (range)

If you don’t have a login yet, please send an e-mail to info@mimakieurope.com or contact your sales representative.